มาตรการป้องกัน โควิด-19 พัทลุง

มาตรการป้องกันโควิด-19 จ.พัทลุง

แชร์เรื่องนี้

จังหวัดพัทลุงขอความร่วมมือจากผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด และเข้มงวด 5 จังหวัด ไปรายงานตัวกับ กำนัน ผู็ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน

โดยจะต้องกรอกแบบข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน “THAI Q M” และกักตัวเอง 14 วัน เพื่อดูอาการ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม. เข้าไปดูแลท่านอย่างสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลา 14 วัน และขอให้ท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และครบถ้วนโดยเฉพาะหลัก DMHTT

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย 100% ก่อนออกจากบ้าน ฝ่าืนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา พร้อมติดตั้งแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อสะดวกในการแจ้งเตือน

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด ในส่วนของพื้นที่เข้มงวดสูงสุด 23 จังหวัด กทม. กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร ตาก นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ระนอง ลพบุรี สิงหบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี สระแก้ว และอ่างทอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง