กิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 3

กิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 3 (PIN3)

มาแล้ว! กิจกรรมด้านนวัตกรรมสำหรับคนภูมิภาค ใครสนใจเป็นเครือข่ายและอยากเรียนรู้การนำนวัตกรรมไปใช้เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขัน ที่สำคัญต้องการ “การเปลี่ยนแปลง” ในธุรกิจ หรือองค์กรของคุณ หรือหาเครือข่ายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Pioneering Innovator Network : PIN รุ่นที่ 3” หากท่านไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมท่านจะพลาดโอกาสในการเรียนรู้ • การเป้าหมายในอนาคตของธุรกิจ หรือองค์กร หรือกิจกรรม ด้วย OKR • การวางแผนธุรกิจนวัตกรรม หรือกิจกรรมด้านนวัตกรรม เพื่อให้เป็นไปตาม OKR ที่วางไว้ • เรียนรู้เและฝึกทักษะกระบวนการคิดที่ใช้ทำความเข้าใจปัญหาต่างๆ เพื่อเอาพัฒนาสินค้าหรือบริการนวัตกรรม • เรียนรู้และฝึกทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด และรูปแบบช่องทางการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ • เรียนรู้การสร้าง Brand ให้ปังทำอย่างไร • เรียนรู้การเล่าเรื่องทำให้ Brand น่าสนใจทำยังไง • เรียนรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องสำคัญที่หลายคนมองข้าม สนใจมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว PIN ข้อมูลเพิ่มเติมที่ คลิกที่นี่ ถึงแม้ว่างานนี้ไม่จำกัดจำนวน แต่ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องผ่านการคัดเลือกก่อนนะคะ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย พัทลุง