พัทลุง...เท่

กลิ่นไอของภาคใต้ ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
รอคุณมาสัมผัส เขา ป่า นา เล ที่...พัทลุง

PHATTHALUNG

เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวพัทลุง...ที่คุณจะต้องประทับใจ

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

เกี่ยวกับ...พัทลุง

จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานจากการค้นพบขวานหินขัดในท้องที่ทั่วไปหลายอำเภอในสมัยศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13 –14) บริเวณเมืองพัทลุงเป็นแหล่งชุมชนที่ได้รับวัฒนธรรมอินเดียในด้านพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน มีหลักฐานค้นพบ เช่น พระพิมพ์ดินดิบจำนวนมากเป็นรูปพระโพธิสัตว์ รูปเทวดาโดยค้นพบบริเวณถ้ำคูหาสวรรค์ และถ้ำเขาอกทะลุ

524,865

ประชากร (2562)

3,424.473

ตารางกิโลเมตร

a lot

Love

very much

happy

Clients say

© All rights reserved 2021 JONGDEE Groups

พัทลุง...เท่

กลิ่นไอของภาคใต้ ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
รอคุณมาสัมผัส เขา ป่า นา เล ที่…พัทลุง

PHATTHALUNG

เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยว
ที่คุณจะต้องประทับใจ

ชวนเพื่อนเที่ยว
แวะชม - แวะชิม
นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

เกี่ยวกับ...พัทลุง

จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานจากการค้นพบขวานหินขัดในท้องที่ทั่วไปหลายอำเภอในสมัยศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13 –14) บริเวณเมืองพัทลุงเป็นแหล่งชุมชนที่ได้รับวัฒนธรรมอินเดียในด้านพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน มีหลักฐานค้นพบ เช่น พระพิมพ์ดินดิบจำนวนมากเป็นรูปพระโพธิสัตว์ รูปเทวดาโดยค้นพบบริเวณถ้ำคูหาสวรรค์ และถ้ำเขาอกทะลุ

JONGDEE GROUPS

เครือข่าย

รับข่าวสารจากเรา

© All rights reserved 2021 JONGDEE Groups