กิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 3

กิจกรรมสร้างเครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่และผู้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 3 (PIN3)

แชร์เรื่องนี้

มาแล้ว! กิจกรรมด้านนวัตกรรมสำหรับคนภูมิภาค ใครสนใจเป็นเครือข่ายและอยากเรียนรู้การนำนวัตกรรมไปใช้เพื่อสร้างความสามารถการแข่งขัน ที่สำคัญต้องการ “การเปลี่ยนแปลง” ในธุรกิจ หรือองค์กรของคุณ หรือหาเครือข่ายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Pioneering Innovator Network : PIN รุ่นที่ 3” หากท่านไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมท่านจะพลาดโอกาสในการเรียนรู้

• การเป้าหมายในอนาคตของธุรกิจ หรือองค์กร หรือกิจกรรม ด้วย OKR

• การวางแผนธุรกิจนวัตกรรม หรือกิจกรรมด้านนวัตกรรม เพื่อให้เป็นไปตาม OKR ที่วางไว้

• เรียนรู้เและฝึกทักษะกระบวนการคิดที่ใช้ทำความเข้าใจปัญหาต่างๆ เพื่อเอาพัฒนาสินค้าหรือบริการนวัตกรรม

• เรียนรู้และฝึกทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด และรูปแบบช่องทางการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ

• เรียนรู้การสร้าง Brand ให้ปังทำอย่างไร

• เรียนรู้การเล่าเรื่องทำให้ Brand น่าสนใจทำยังไง

• เรียนรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องสำคัญที่หลายคนมองข้าม

สนใจมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว PIN ข้อมูลเพิ่มเติมที่ คลิกที่นี่

ถึงแม้ว่างานนี้ไม่จำกัดจำนวน แต่ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องผ่านการคัดเลือกก่อนนะคะ

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย พัทลุง